Στο καινούριο και σύγχρονο λατομείο μας που λειτουργεί στα Μέταλλα Σερρών γίνεται η θραύση των αδρανών υλικών παντα με όλες τις πιστοποιήσεις ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας CE. Στο λατομείο μας θα βρείτε όλα τα αδρανή υλικά όπως 3Α, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Σκύρα,Φύλλερ

 

Βιβλιοθήκη εικόνων