Η σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας μας, διασφαλίζει την παραγωγή σκυροδέματος κάθε αντοχής, πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και εγγυάται την έγκαιρη μεταφορά επιτόπου του έργου.

Βιβλιοθήκη εικόνων